O nás.Výrobní program.Servis.Galerie.Co nás zajímá.Aktuality.Kontakt.
kompletní servis, dodávky a montáže výtahů

Nejstarší dochované pozůstatky výtahu u nás jsou z roku 1720 a nachází se na zámku v Ploskovicích. Ze stejného období pochází výtah na zámku Zákupy. Ten byl upravený v roce 1870 pro potřeby Ferdinanda V. Dobrotivého.

 

Do dnešní doby se dochoval také výtah na letohrádku Belaria v zahradě českokrumlovského zámku. Byl to výtah na potraviny, který fungoval na stejném principu jako divadelní propadlo. Potraviny se výtahem dopravovaly přímo doprostřed jídelního stolu.

 

Na na zámku Konopiště můžeme obdivovat výtah z 19. Století. Jeho zdvih zajišťuje voda natékající do nádrže. Zajišťoval dopravu mezi přízemím a třemi patry zámecké budovy.

U nás se elektrickými výtahy začala zabývat firma breitfeld–daněk. Vyrobili výtah do litoměřického pivovaru.

 

První výtah s tlačítky byl instalován v pražském hotelu Modrá hvězda

 

 

 

Potřeba vertikální dopravy je stará jako civilizace. Primitivní výtahy se používaly již ve 3.století před naším letopočtem. Při vykopávkách ze starověkého Říma byly odhaleny svislé šachty a výklenky, které s největší pravděpodobností sloužily pro přepravování. V období středověku používali  horníci výtahy při spouštění do šachet a při dopravování rudy na zemský povrch.

Výtahy poháněla lidská, zvířecí nebo vodní síla. Výtah podobný tomu, který známe

Z dnešní doby vznikl v 18. Století. Důležitým vynálezem ovlivňujícím směr ve vývoji výtahů byl vynález parního stroje a později elektřiny.

 

Významné letopočty ve vývoji výtahů:

 

236 př.n.l. První výtah o kterém víme sestrojil Archimédes. Zavěšenou kabinu zvedal do výšky ruční vrátek.

37až68 n.l. Cisař Nero měl svůj osobní výtah s "bezpečnostní pojistkou". Pokud došlo k pádu kabiny, náraz ztlumil nafouknutý kožený vak.

1743 Dvorní stavitel Ludvíka XIV Velayer postavil "králi Slunce" výtah s protizávažím.

1830 Angličané Strutt a Frost sestrojili první výtah poháněný parním strojem.

1845 Tohoto roku se začal používat první pneumatický výtah.

1846 Rok po pneumatickém výtahu přišla na řadu hydraulika a vývoj výtahu s hydraulickým pohonem.

1853 Elisha Otis zprovoznil v městské budově „New York Crystal Palace“ výtah s bezpečnostní pojistkou, která by zabránila pádu kabiny při přetržení lana, výtah překonával dvě podlaží.

1883 Freissler vystavoval na vídeňském veletrhu elektrický osobní výtah pro 4 osoby.

1887 Koepův prototyp trakčního kotouče byl významným mezníkem v konstrukcích výtahů.

1880 Výtahy do roku 1880 byly poháněny parou, vzduchem nebo vodou. První elektrický výtah představil na průmyslovém veletrhu v mannheimuwerrner von Siemens. Elektromotor byl přímo pod podlahou a otáčel ozubeným pastorkem pohybujícím se po hřebenu.

1894 V tomto roce se rozjel první výtah s tlačítky bez obsluhy.

1900 Byl vyvinut trakční pohon.

1903 Začal se používat první bezpřevodový stroj.

 

 

Einstein na objasnění principu ekvivalence uváděl myšlenkový pokus s výtahem:

Když stojíme v uzavřené kabině nepohybujícího se výtahu, přitahuje nás Země gravitační silou F. Jakmile se začne výtah rozjíždět vzhůru, pociťujeme, že nás k podlaze tlačí větší síla.

Můžeme si to vysvětlit dvěma způsoby:

výtah se pohybuje zrychleným pohybem a přitom vzniká setrvačná síla směřující dolů, která se sčítá se silou gravitační

zvětšení působící síly je způsobeno tím, že na nás začalo působit silnější gravitační pole

 

Pokud bychom jeli výtahem a stalo se nám, že by se kabina utrhla a řítila s námi k zemi, padali bychom k zemi volným pádem a to stejně rychle jako kabina. Necítili bychom vlastní váhu a pokud bychom necítili svojí váhu, potom by na nás nepůsobila žádná gravitace. To znamená, že gravitace působí pouze tehdy, pokud nám něco zabraňuje ve volném pádu.

 

Einstein se snažil vybudovat teorii, která by platila nejen pro soustavy pohybující se stálou rychlostí (speciální teorie relativity), ale byla by platná pro všechny soustavy.

Vznikla tak obecná teorie relativity (OTR), jejímž základem je princip ekvivalence. Podle něj se gravitační působení na tělesa projevuje stejně jako zrychlení jejich pohybu, zrychlení nelze odlišit od gravitace.
 

Víte, co popisoval Albert Einstein jako největší touhu svého života?

Zažít stav beztíže ve výtahu padajícím šachtou dolů.

 

 

Z knihy: Příšerně velká kniha kvízů  

 

 Einstein a výtahy

Výtah na zámku Zákupy

Výtah Konopiště KonopištěZákupy

 Výtahy a jejich historie