O nás.Výrobní program.Servis.Galerie.Co nás zajímá.Aktuality.Kontakt.
kompletní servis, dodávky a montáže výtahů

Nabídka:
Nabízíme a zabezpečujeme kompletní servis na všech typech výtahů, které jsou provozovány

v ČR. Tato kompletní péče spočívá v zajišťování všech prací a činností, které jsou potřeba pro trvalý a bezpečný provoz výtahových zařízení.

Non stop služba  24 hodin denně po celý rok.
 

 

Servis výtahů zahrnuje:
pravidelné preventivní prohlídky a údržba výtahů

provozní prohlídky výtahů dle platných ČSN

odborné prohlídky výtahů ve lhůtách stanovených ČSN

odborné zkoušky výtahů k ověření provozní způsobilosti

servisní opravy na zavolání po celých 24 hodin včetně víkendů a svátků

odstranění závad zjištěných při odborných prohlídkách a zkouškách výtahů

vedení technické dokumentace výtahů dle souvisejících příslušných norem

zaškolení obsluhy

 

 

Nabízíme paušální sazbu:

V servisní paušální sazbě je zahrnut i drobný servisní materiál, který je nezbytný pro trvalý bezporuchový a bezpečný provoz výtahových zařízení.

Ostatní materiál je účtován zvlášť. Cenový rozpis a kalkulace je individuální.

Zohledňujeme v jakém jsou výtahy technickém i uživatelském stavu.


Mimo paušální sazbu jsou zejména:

provádění plánovaných středních oprav výtahů

provádění plánovaných rekonstrukcí a modernizací výtahů

provádění plánovaných generálních oprav výtahů
poruchy způsobené vandalismem a živelnou pohromou
nátěry výtahové technologie
stavební práce spojené s provozem výtahu

Záruka  36 měsíců, servis zajištěn po celých 24 hodin


 

Služby

Duplexní vs. Reléové řízení

A  Jízdy nevyužité klece výtahu.
U výtahů bez sběrného řízení dochází k tomu, že klec nejezdí vždy plně využita a cestující si může výtah přivolat teprve až po jeho uvolnění. Při použití sběrného řízení cestující zadá požadavek ze stanice
(po stisknutí tlačítka si výtah požadavek "pamatuje"), kterým směrem chce jet a výtah při nejbližší příležitosti nebo při projíždění (pokud není již plně obsazen) v požadované stanici zastaví a cestující může nastoupit a pokračovat v jízdě. Tímto se jízdy nevyužité klece téměř vyloučí. Procenta uvedená v grafu vznikají tehdy jestliže si cestující výtah přivolá a odejde. Zde se ale spíše jedná o zneužití.

B Opotřebení technologických částí a konstrukčních celků.
Efektivním provozem výtahu se snižují náklady na opravy a údržbu. Toto se ještě zvýší připoužití dvourychlostního pohonu.

C Opravy na výtahovém zařízení.
Spolehlivost systému "MFL" je oproti reléovému řízení o poznání vyšší.

D Celková spotřeba elektrické energie.

Úsporný a ekonomicky výhodný provoz se projeví i na citelném snížení el. Energie.

E Snížení počtu jízd oproti výtahům bez sběrného řízení.
Menší provozní zatížení v důsledku bodu "A".

F Průměrné čekací doby na nástupištích.
Nevznikají zbytečné prostoje na nástupištích, jelikož systém "MFL" optimálně vyhodnocuje, řídí a vyřizuje jednotlivé požadavky z jednotlivých nástupišť. Nestane se, že prázdný nebo poloprázdný výtah kolem Vás jen tak projede.

G Časové nároky na přídadné opravy.
Systém pracuje tak, že neustále kontroluje všechny hlavní části a konstrukční celky výtahu. Jestliže se stane, že vznikne porucha
(ať již vandalismem, nesprávnou obsluhou nebo selháním nějaké důležité části výtahu) systém sám ji indentifikuje a zaznamená. Toto ocení především servisní technici a pracovníci provádějící pravidelné kontroly výtahu jelikož se sníží časové nároky na identifikaci poruchy a tím i čas strávený opravou.

MFL MIKROPROCESOROVÉ ŘÍZENÍ VÝTAHŮ

Prodloužení životnosti výtahů, efektivní využití, omezení planých jízd.

Značná úspora elektrické energie, jejíž cena stále stoupá.

Pro zvýšení provozní bezpečnosti je výtah neustále kontrolován.

Pro zvyšování komfortu cestujících je výtah napojen na telefon servisu.

Výtahy vybavujeme číslicovým ukazatelem pater v kabině i na nástupišti.

Instalace provádíme do nových i stávajících výtahů.

Záruku poskutujeme 36 měsíců, servis zajištěn po celých 24 hodin.

 

Porovnání řízení výtahu

1 Opotřebení pohonu výtahu.
2 Opotřebení nosných orgánů.

3 Opotřebení elektrických prvků ve strojovně.
(stykače, el. magnetické brzdy atd.)
4 Opotřebení mechanických prvků ve strojovně.
(omezovače, odkláněcí kladky, pomocné bezpečnostní lano atd.)
5 Opotřebení elektrických prvků v šachtě.
(spínače, dveřní uzávěry, vlečné kabely, patrové přepínače atd.)
6 Opotřebení mechanických prvků v šachtě.
(vodící čelisti, dveřní uzávěry, patrové přepínače atd.)
7 Ostatní zařízení.
(žárovky v kabinách, tlačítka, kontrolní žárovky, atd.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Jízdy nevyužité klece výtahu.
U výtahů bez blokačního řízení často dochází k tomu, že uživatel přivolává do jedné stanice zbytečně oba výtahy. Procenta uvedená v grafu vznikají tehdy jestliže si cestující výtah přivolá a odejde. Zde se ale spíše jedná o zneužití.

B Opotřebení technologických částí a konstrukčních celků.
Efektivním provozem výtahu se snižují náklady na opravy a údržbu.

C Opravy na výtahovém zařízení.
D Celková spotřeba elektrické energie.
E Snížení počtu jízd oproti výtahům bez sběrného řízení.
F Průměrné čekací doby na nástupištích.
Minimalizují se zbytečné prostoje na nástupištích, jelikož blokační systém MFL nedovolí aby do jedné stanice šly přivolat zbytečně oba výtahy.

G Časové nároky na přídadné opravy.
 

Porovnání řízení výtahu

Servis výtahů

Servisní paušální služba